Daglige arkiver: 18/12/2010

Om skjeer og energiregnskap

Når jeg har levd med den samme sykdommen eller skaden i mange år, er det ikke nødvendigvis de separate symptomene som begrenser meg i hverdagen. Det er summen av alle symptomene og alle tilpasningene jeg må gjøre for å fungere og mestre sykdommen som kan koste så mye krefter at jeg etterhvert har veldig lite overskudd til å gjøre mer enn å eksistere.