Makt, medisin og politiske kameler

reservert lege

Regjeringen vil:  

  • «Gi reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening, jf samarbeidsavtalen.»

Jeg forstår at det var viktig for Høyre å få med seg KrF på laget da de skulle danne regjering, men er det virkelig verdt det? Denne lille setningen på side 46 i Regjeringsplatformen har vist seg å føre til mer storm og rabalder enn innholdet på alle de andre sidene til sammen. Punktet rett under sier, nesten unnskyldende, at regjeringen vil: «Beholde dagens abortlovgivning.», men i det nylig publiserte høringsnotatet som skal legge grunn for reservasjonsretten, sier de plutselig at de skal innføre endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven likevel.

Kjør debatt! Kronikker og innlegg som belyser temaet fra de fleste tenkbare vinkler overøser debattredaksjonene. Skitne knep som spiller på kvinners samvittighet er allerede flittig i bruk, blant annet ett mye delt bilde av en fosterdukke konstruert «på oppdrag av Gud» med motiv å få kvinner som søker abort til å ombestemme seg.

De fleste er enige i at legen er i en maktposisjon i møte med pasienten – her oftest en yngre kvinne i en vanskelig livssituasjon. Men den offentlig ansatte legens samvittighet skal altså veie tyngre enn kvinnens rett til helsehjelp. 

Etterhvert som realiteten av hva denne lovendringen kan føre til blir tydeligere, stiger kritikken mot forslaget fra en lett bris til full storm.

Regjeringen er på kollisjonskurs med befolkningen: I en undersøkelse gjort av Respons for Aftenposten svarer hele 67 prosent at de er imot at fastleger skal ha rett til å reservere seg. Bare 25 prosent støtter en slik reservasjonsrett, mens 9 prosent ikke har noen oppfatning.

Regjeringen er på kollisjonskurs med legene: Høyre har hele tiden forklart seg med at de følger legeforeningens vedtak. Legeforeningens årsmøte 2013 vedtok etter mye debatt at “alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling”. Men nå som man får se hvordan denne formuleringen umiddelbart har blitt tatt til støtte for samfunnskrefter som blander etikk og helsepolitikk med religion og skam, er det indre opprør i legeforeningen.

«Vi er bekymret over virkningen av vedtaket som ble gjort i Alta i 2013, og den utilsiktede, politiske utnyttelsen av vedtaket» forklarer kommunelege Elisabeth Swensen.

Swensen har stått i spissen for et kampopprop som fører til at saken blir tatt opp til ny votering ved neste landsmøte. Dermed er det slett ikke sikkert at Regjeringens foreslåtte lovendring har støtte av Legeforeningen når det kommer til stykket, men Helseministeren sier han ikke vil ta hensyn til at Legeforeningen eventuelt omgjør vedtaket.

Regjeringen er på kollisjonskurs med kommunene: For å møte kritikken om hvordan reservasjonsretten vil slå urettferdig ut på yngre kvinner som bor i små kommuner med begrenset mulighet til å velge og vrake blant kompetente fastleger, har Regjeringen forslått at muligheten til reservasjonsrett skal bestemmes på kommunenivå. Det synes ordførerne er en svært dårlig ide, og går bredt ut mot forslaget, på tvers av partitilhørighet.

Regjeringen er på kollisjonskurs med KrF –  Problematisk at kommuner skal kunne bestemme om reservasjonsretten sier KrF-nestleder Hans Olav Syversen. KrF er ikke fornøyde med høringsnotatet – dermed er selve opphavet til den tilsynelatende uskyldige setningen i regjeringsplatformen uenige i resultatet.

Så jeg gjentar: Er det verdt det?

Eller er det snart på tide for regjeringen med Bent Høie i spissen å svelge en aldri så liten kamel?

——————————————-

Noen aktuelle innlegg:

Jeg reserverer meg!  «Som lege ansatt i offentlig helsevesen, eller på offentlig finansiering, har du tatt på deg oppgavene innen for det vi anser som allmenne, medisinske rettigheter og tjenester for hele befolkningen» skriver Pål Hivand

Den ensomme byrden:  «Reservasjonsretten for fastleger vil ikke bare ramme tenåringer og tvilere. Fordi den møter kvinner på et sårbart og ensomt tidspunkt i livet, vil den treffe bredt og stikke dypt» skriver Cecilie Asker

Abort er vanskelig nok som det er:  «Det siste vi trenger i et av livets tyngste valg, er å møte en lege som gjør ting verre og som ikke forstår sin rolle i helsevesenet» – skriver Anonym kvinne i sin Kronikk på Ytring.no

Slutt å dele bilder av gummibabyer, folkens: «Å vise frem et tolv ukers gammelt foster er ganske uinteressant. 75 prosent av alle aborter utføres før uke ni, og jo nærmere vi kommer tolvukersgrensa, jo færre aborter blir utført» skriver Ida Jackson

Lege, gjør din plikt!  «Et yrkesvalg innebærer å ta stilling til hva yrket krever av deg», skriver yrkesoffiser Nina-Sofie Berg.

 

 

Vil du dele innlegget?
Share on Facebook18Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

En tanke om “Makt, medisin og politiske kameler

  1. Cathrine / ~SerendipityCat~

    Jeg kan ikke skjønne at det er verdt det… men så er ikke jeg politiker heller da. Det kan virke som om prinsipper i et program er viktigere enn å forholde seg til hva befolkningen faktisk mener. (Bortsett fra det lille mindretallet som _ønsker_ denne endringen så klart, men det ER et lite mindretall.)

    Jeg synes denne saken er ganske stygg faktisk.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *