Kategoriarkiv: Aftenposten Debatt

Bloggerens etiske ansvar?

Behøver vi bloggere en etisk plattform? Jeg har iallefall lenge tenkt på å skrive om de etiske rammene jeg har tatt stilling til som blogger – og om de områdene jeg synes er utfordrende. Nå som Stine Bjerkestrand, Hilde Nordby Lunde, Maria Gjerpe og Sigve Indregard har dratt igang debatten, tar jeg utfordringen og publiserer min egen bloggplakat.

Samhandleri-samhandlera

Hva går egentlig samhandlingsreformen ut på? To dager, 15 foredrag og mange samtaler på den årlige Helsekonferansen, og jeg har blitt litt smartere.
Det handler om å samarbeide! Ikke noe nytt sier visse, stokk umulig sier andre. Gjennom mye skryt og fine ord, var det allikevel direktør Lars E Hansen i Helsetilsynet som oppsummerte utfordringene best: ”Det er ikke lett å ha pasienten i sentrum hvis en har satt seg der selv”.

Mobbing av unge uføre

Det har blitt moteriktig å hetse syke mennesker, og dette går spesielt hardt ut over de som lever med usynlig funksjonshemming. Kanskje det kommer som en overraskelse, men hets og skam gjør ikke folk friskere. Selv har jeg ikke kunnet finne noe sted i Folketrygdloven der det står at skam eller fornedring er forutsetninger for å ha rett til uføretrygd.

Når helseparadigmer faller

Hvorfor blir noen pasienter så sinte når man diskuterer sammenhengen mellom kropp og sinn? I det litt større bildet er denne diskusjonen del av en historisk omveltning, kanskje sågar et medisinsk paradigmeskifte, som kommer til å forandre hvordan vi ser på helse og sykdom i vår del av verden. Ingen omveltning skjer uten strid, og i møtet mellom det biomedisinske og det biopsykososiale paradigmet er det mange enkeltskjebner som påvirkes.

Sykdom og Helse, Stigma og Status

Stigmatiseringen man møter når man lever med kronisk sykdom eller skade er helt reel – og er ofte en stor tilleggsbelastning for den syke. Det finnes en uskrevet rangordning koblet til diagnoser. Ulike lidelser har ulik status og prestisje innad i det medisinske miljøet, og den uvitende pasienten blir behandlet deretter.