Kategoriarkiv: Helseøkonomi

Smertelig nedprioritert

I midten av oktober var 4.000 av Europas fremste spesialister, forskere og helsepersonell samlet i Firenze for den årlige europeiske smertekongressen i regi av The European Pain Federation, EFIC®.  Den mest oppsiktsvekkende studien som ble presentert på kongressen var APPEAL studien, som har kartlagt hva slags utdanning europeiske medisinstudenter får innen smertebehandling. Undersøkelsen er den […]

Elefanten i venterommet

Hvis vi ikke prater om den – forsvinner den da? Muskel- og skjelettlidelser står for 40% av sykefraværet i Norge og koster samfunnet 70 mrd årlig, men er allikevel ikke nevnt med mer enn noen ord i de store helsestrategiene og reformene de siste årene. Er muskel- og skjelettlidelser elefanten i venterommet for norsk helsevesen?

Samhandleri-samhandlera

Hva går egentlig samhandlingsreformen ut på? To dager, 15 foredrag og mange samtaler på den årlige Helsekonferansen, og jeg har blitt litt smartere.
Det handler om å samarbeide! Ikke noe nytt sier visse, stokk umulig sier andre. Gjennom mye skryt og fine ord, var det allikevel direktør Lars E Hansen i Helsetilsynet som oppsummerte utfordringene best: ”Det er ikke lett å ha pasienten i sentrum hvis en har satt seg der selv”.

Live fra Helsekonferansen

Idag og imorgen foregår årets store hendelse i Helse-Norge, nemlig Helsekonferansen! De to sentrale temaene som tas opp i år er Samhandlingsreformen og Sterkere pasient & brukerrolle – begge er temaer jeg er veldig interessert i! Konferansen var fulltegnet for lenge siden, med 1000 deltagere og lang kø. Heldigvis var jeg tidlig ute og har sikret meg en god plass, så jeg får med meg foredragene fra andre rad og kan prate med folk i pausene.
For de av dere som er interessert men ikke kan være her live, anbefaler jeg å følge livestreamen her. Der legges også foredragene ut i etterkant. Jeg kommer selvfølgelig til å blogge litt sammendrag for dere her på diagnostisert.no, dere kan også delta i diskusjonen på twitter.

Mer aktiv = mindre smerte

Det er bra med ny forskning på helsegevinster ved mosjon, spesielt i forhold til kronisk smerte, selv om dette egentlig er ganske selvfølgelig. Hvis legen legger vekt på at fysisk aktivitet senker smertenivået på sikt er det lettere å få pasienten til å prioritere det, men økonomiske incentiver er også viktig her. Jeg betaler 1500 kroner i måneden for tilrettelagt trening for å fungere best mulig til tross for kronisk smerte, mens smertestillende medisiner med masse bivirkninger får jeg statssubsidiert for en snau hundrelapp i måneden. Ikke helt logisk?

Veivalg for nordiske helsetjenester

Helseutgiftene øker som andel av BNP i alle de nordiske landene og dette leder til mye debatt om ressursbruk og prioritering. En ny rapport sammenlikner hvordan de nordiske landene forholder seg til utfordringene med stigende kostnader for helse- og omsorgstjenester. Rapporten foreslår helseskatt og høyere egenandel for lite effektive behandlingsformer som mulige framtidsmodeller.

Psykofarmaka er mest lønnsomt

I en artikkel i Le Monde Diplomatique skriver Helse- og utviklingsøkonom Olivier Appaix om hvordan psykofarmaka, da spesielt anti-psykotika, har bidratt til å gjøre legemiddelssektoren en av USAs mest lønnsomme industrier de siste femti år. Det er en interessant artikkel, spesielt i forhold til diskusjonen rundt den kommende diagnosemanualen DSM-V, som har vært kritisert for å sykeliggjøre normaltilstander, som sorg, uro og lett depresjon med diagnoser som åpner for enda bredere bruk av psykofarmaka.

Helsebyråkrater vil sentralisere mer

Jo større, jo bedre? Kolbjørn Almlid – avtroppende styreleder i Helse Midt-Norge foreslår i Aftenposten i dag å slå sammen alt helsevesen til en «totalmodell», som integrerer både spesialist- og kommunehelsetjenesten på regionalt nivå. Men «Mer helsebyråkrati» er et svært upoulært slagord for tiden.