Kategoriarkiv: Informasjon

Elefanten i venterommet

Hvis vi ikke prater om den – forsvinner den da? Muskel- og skjelettlidelser står for 40% av sykefraværet i Norge og koster samfunnet 70 mrd årlig, men er allikevel ikke nevnt med mer enn noen ord i de store helsestrategiene og reformene de siste årene. Er muskel- og skjelettlidelser elefanten i venterommet for norsk helsevesen?

Live fra Helsekonferansen

Idag og imorgen foregår årets store hendelse i Helse-Norge, nemlig Helsekonferansen! De to sentrale temaene som tas opp i år er Samhandlingsreformen og Sterkere pasient & brukerrolle – begge er temaer jeg er veldig interessert i! Konferansen var fulltegnet for lenge siden, med 1000 deltagere og lang kø. Heldigvis var jeg tidlig ute og har sikret meg en god plass, så jeg får med meg foredragene fra andre rad og kan prate med folk i pausene.
For de av dere som er interessert men ikke kan være her live, anbefaler jeg å følge livestreamen her. Der legges også foredragene ut i etterkant. Jeg kommer selvfølgelig til å blogge litt sammendrag for dere her på diagnostisert.no, dere kan også delta i diskusjonen på twitter.

Veivalg for nordiske helsetjenester

Helseutgiftene øker som andel av BNP i alle de nordiske landene og dette leder til mye debatt om ressursbruk og prioritering. En ny rapport sammenlikner hvordan de nordiske landene forholder seg til utfordringene med stigende kostnader for helse- og omsorgstjenester. Rapporten foreslår helseskatt og høyere egenandel for lite effektive behandlingsformer som mulige framtidsmodeller.

Snurr Film…

Har du erfaring som kroniker som forsøker å klare seg i arbeidslivet? Kan du tenke deg å delta i en dokumentarfilm med Marias Metode og meg?
Prosjekt Fryd ble startet opp for to år siden med det litt drøye målet: «Revolusjonere det norske helsevesenet», nå blir det materiale for en dokumentarfilm i regi av Bjørn Enes og Gullveig Film. Filmteamet vil gjerne intervjue en eller flere andre som lever med kronisk sykdom.

Sykemelding

Jaha, så er jeg syk igjen. Det vil si. Jeg er jo syk, kronisk/langtidssyk altså. Men nå har jeg hatt en lang dårlig periode og må rett og slett gi opp både jobbing og blogging en stund.

Vi er best!

I 2008 brukte Norge mer enn dobbelt så mye på helse per innbygger som gjennomsnittet i EU, viser en ny OECD-rapport. På WHOs verdenskart fra 2007 er vi på toppen sammen med USA og Sveits, og Helseregnskapet hos Statistisk Sentralbyrå forteller at utgiftene til helsetjenester har økt med 40% de siste 10 årene og vokser raskere enn Bruttonasjonalproduktet (BNP).