Kategoriarkiv: diagnoser

Elefanten i venterommet

Hvis vi ikke prater om den – forsvinner den da? Muskel- og skjelettlidelser står for 40% av sykefraværet i Norge og koster samfunnet 70 mrd årlig, men er allikevel ikke nevnt med mer enn noen ord i de store helsestrategiene og reformene de siste årene. Er muskel- og skjelettlidelser elefanten i venterommet for norsk helsevesen?

Alternativt «Frisk»

Da jeg utviklet leddgikten som 17 åring, og litt senere fikk første aktive periode med spredning til alle ledd unntatt kjeven og ryggraden, var sykdommen nådeløs. Jeg har lært mye av alle de mer eller mindre alternative eller komplimentære behandlerne jeg har vært innom iløpet av årene, noen har hjulpet meg mye.
Samtidig har hele den alternative måten å tenke rundt helse bidratt til å legge sten til byrden ved å framstille det som om hvis jeg bare gjør allting riktig (og gjerne fortsetter å betale dem 500 kr per behandling hver uke) så blir jeg frisk. Sånn at nå føles det som det er min egen feil at jeg er sykere igjen.
Nå forstår jeg hvorfor revmatologen min advarte meg mot alternativ behandling for så mange år siden, og ba meg innstendig om å fortsette med de sterke medisinene.

Psykofarmaka er mest lønnsomt

I en artikkel i Le Monde Diplomatique skriver Helse- og utviklingsøkonom Olivier Appaix om hvordan psykofarmaka, da spesielt anti-psykotika, har bidratt til å gjøre legemiddelssektoren en av USAs mest lønnsomme industrier de siste femti år. Det er en interessant artikkel, spesielt i forhold til diskusjonen rundt den kommende diagnosemanualen DSM-V, som har vært kritisert for å sykeliggjøre normaltilstander, som sorg, uro og lett depresjon med diagnoser som åpner for enda bredere bruk av psykofarmaka.

Uønskede bivirkninger av «Kreativ diagnosesetting»

«Alle leger jeg kjenner bedriver kreativ diagnosesetting for å tilfredsstille NAVs krav til diagnoser som utløser rett til sykepenger.» skriver kommunelegen Elisabeth Swensen i sin kronikk i Dagbladet i går.
Det er ingen nyhet at for å få rett til behandling og sykemelding må det finnes ett navn på hva som feiler deg, en godkjent sykdom eller lidelse – jo mer konkret jo bedre. Men et av problemene med dette er at diagnosene i seg selv får effekter langt utenfor sin funksjon.

Sykepleier svarer på vanskelig spørsmål…

Even Bjerkeli har jobbet som sykepleier i det norske sykehusvesenet i ti år, og han har vært med på flere store omorganiseringer og har byttet arbeidsted flere ganger i forbindelse med nedleggelser av lokalsykehus. Som innledning til en serie med intervjuer her på bloggen, spurte jeg Even om hvordan han tror vi kan forbedre det norske helsevesenet.

Diagnoser og ordets makt

De fleste helseproblemer må analyseres og navngis før noen behandling kan begynne, men samtidig som du får din diagnose, får du også en plass på den usynlige pasient-prioriteringslisten. Noen diagnoser er finere enn andre, noen diagnoser åpner dører til all mulig behandling, hjelp og tilrettelegging, mens andre bare innebærer en avskrivning.