Kategoriarkiv: Forskning

Elefanten i venterommet

Hvis vi ikke prater om den – forsvinner den da? Muskel- og skjelettlidelser står for 40% av sykefraværet i Norge og koster samfunnet 70 mrd årlig, men er allikevel ikke nevnt med mer enn noen ord i de store helsestrategiene og reformene de siste årene. Er muskel- og skjelettlidelser elefanten i venterommet for norsk helsevesen?

Gjennombrudd i lupusforskning

Svenske forskere ved Lunds Universitet kunngjorde idag gjennombrudd i forskning på den auto-immune revmatiske sykdommen Lupus (SLE).

Studien som er publisert i Journal of Immunology har vist at hos pasienter med alvorlig Lupus sykdom slutter kroppen å bryte ned døde celler i kroppen og det fører til omfattende betennelsestilstander. I første omgang vil forskningen bidra til lettere diagnostisering av SLE, kanskje den også sier noe om selve årsaken til at sykdommen oppstår.

Når helseparadigmer faller

Hvorfor blir noen pasienter så sinte når man diskuterer sammenhengen mellom kropp og sinn? I det litt større bildet er denne diskusjonen del av en historisk omveltning, kanskje sågar et medisinsk paradigmeskifte, som kommer til å forandre hvordan vi ser på helse og sykdom i vår del av verden. Ingen omveltning skjer uten strid, og i møtet mellom det biomedisinske og det biopsykososiale paradigmet er det mange enkeltskjebner som påvirkes.

Mer aktiv = mindre smerte

Det er bra med ny forskning på helsegevinster ved mosjon, spesielt i forhold til kronisk smerte, selv om dette egentlig er ganske selvfølgelig. Hvis legen legger vekt på at fysisk aktivitet senker smertenivået på sikt er det lettere å få pasienten til å prioritere det, men økonomiske incentiver er også viktig her. Jeg betaler 1500 kroner i måneden for tilrettelagt trening for å fungere best mulig til tross for kronisk smerte, mens smertestillende medisiner med masse bivirkninger får jeg statssubsidiert for en snau hundrelapp i måneden. Ikke helt logisk?