Kategoriarkiv: Helsevesenet

Åpenhetskultur og kvalitetssatsning #ftw!

I går traff jeg Helse- og Omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for første gang i «real life», og jeg ble virkelig inspirert og optimistisk etter å ha hørt hennes visjoner og målrettede innsats med kvalitetssatsingen og pasientsikkerhetsarbeidet i helsevesenet. Ikke minst fordi visjonene allerede blir omsatt i praksis, og har ført til meget håndfaste resultater!
Tragiske historier selger aviser – og av en eller annen grunn så blir de fleste historier gjort om til stereotyper når de møter media… Jeg begynner faktisk å bli skikkelig lei av det sporet helsedebatten har satt seg fast i, og jeg har lyst til å gjøre noe med det! Forbedring er i ALLES interesse, flere tabloide «heksejakt» og «offer/heltinne-historier» har så inmari lite for seg. Jeg synes vi skal fortsette å jobbe for å finne konstruktive kanaler for å prate om negative erfaringer. Det er lite konstruktivt å diskutere det som er feil i det vide og det brede, spørsmålet er, hvordan kan vi samarbeide for forbedring?

Kan vi prate om det?

Jeg får stadig kontakt med pasienter som har hatt negative opplevelser i Helsevesenet, fra små tabber som bare er litt pussige, til alvorlige hendelser som har forandret livene deres for alltid. Mange formidler at de negative erfaringene i fortiden har blitt et hinder for vellykket behandling senere. Som prosjektleder har jeg blitt skolert til å prate om ting som går galt på en konstruktiv måte, men hvordan fungerer dette i helsevesenet?
Hvis du selv hadde vært utsatt for en alvorlig sykehustabbe, hvordan ville du helst at dette skulle håndteres?

Når helseparadigmer faller

Hvorfor blir noen pasienter så sinte når man diskuterer sammenhengen mellom kropp og sinn? I det litt større bildet er denne diskusjonen del av en historisk omveltning, kanskje sågar et medisinsk paradigmeskifte, som kommer til å forandre hvordan vi ser på helse og sykdom i vår del av verden. Ingen omveltning skjer uten strid, og i møtet mellom det biomedisinske og det biopsykososiale paradigmet er det mange enkeltskjebner som påvirkes.

Veivalg for nordiske helsetjenester

Helseutgiftene øker som andel av BNP i alle de nordiske landene og dette leder til mye debatt om ressursbruk og prioritering. En ny rapport sammenlikner hvordan de nordiske landene forholder seg til utfordringene med stigende kostnader for helse- og omsorgstjenester. Rapporten foreslår helseskatt og høyere egenandel for lite effektive behandlingsformer som mulige framtidsmodeller.

Psykofarmaka er mest lønnsomt

I en artikkel i Le Monde Diplomatique skriver Helse- og utviklingsøkonom Olivier Appaix om hvordan psykofarmaka, da spesielt anti-psykotika, har bidratt til å gjøre legemiddelssektoren en av USAs mest lønnsomme industrier de siste femti år. Det er en interessant artikkel, spesielt i forhold til diskusjonen rundt den kommende diagnosemanualen DSM-V, som har vært kritisert for å sykeliggjøre normaltilstander, som sorg, uro og lett depresjon med diagnoser som åpner for enda bredere bruk av psykofarmaka.

Helsebyråkrater vil sentralisere mer

Jo større, jo bedre? Kolbjørn Almlid – avtroppende styreleder i Helse Midt-Norge foreslår i Aftenposten i dag å slå sammen alt helsevesen til en «totalmodell», som integrerer både spesialist- og kommunehelsetjenesten på regionalt nivå. Men «Mer helsebyråkrati» er et svært upoulært slagord for tiden.

Sykdom og Helse, Stigma og Status

Stigmatiseringen man møter når man lever med kronisk sykdom eller skade er helt reel – og er ofte en stor tilleggsbelastning for den syke. Det finnes en uskrevet rangordning koblet til diagnoser. Ulike lidelser har ulik status og prestisje innad i det medisinske miljøet, og den uvitende pasienten blir behandlet deretter.

Helsevesen og trygdevesen – revisited

Her forleden befant jeg meg på et særdeles interessant møte med smarte helseaktivister i Oslo. Vi pratet om kronikere som kjemper for å holde seg aktive i arbeidslivet, og hvordan det er å bli kasteball mellom to etater.
Jon Hagfors, styremedlem i Norsk Revmatikerforbund, satt lenge og observerte den ordrike diskusjonen, før han sa: «Når helseapparatet svikter er det arbeidsdepartementet som må betale».

Hurra for helsenorge

Den seneste tidens katastrofeoppslag til tross, synes jeg som profesjonell pasient det er mye å rope Hurra for i Helse-Norge for tiden. I dag åpnet den nye – lenge etterlengtede og mye diskuterte – helseportalen, som helsedirektoratet har valgt å kalle helsenorge.no. Positivt og friskfokusert = Aj Lajk!

Det siste året har vi sett en spennende satsing på mer synlig, samordnet og dialoginnrettet helseinformasjon fra regjeringen, fra den åpne internetthøringen Framtidens Helsetjeneste, til pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender