Kategoriarkiv: Kommunikasjon

Pasienterfaring i møte med helsevesenet – Film

Det er mange som har etterspurt foredragene mine, og det er jo hyggelig! Her er en film av det nyeste foredraget mitt, fra Rådet for Muskel-skjeletthelses årlige konferanse på Helsedirektoratet 30 mai. Salen var full av fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter, brukere, og en og annen byråkrat.

Åpenhetskultur og kvalitetssatsning #ftw!

I går traff jeg Helse- og Omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for første gang i «real life», og jeg ble virkelig inspirert og optimistisk etter å ha hørt hennes visjoner og målrettede innsats med kvalitetssatsingen og pasientsikkerhetsarbeidet i helsevesenet. Ikke minst fordi visjonene allerede blir omsatt i praksis, og har ført til meget håndfaste resultater!
Tragiske historier selger aviser – og av en eller annen grunn så blir de fleste historier gjort om til stereotyper når de møter media… Jeg begynner faktisk å bli skikkelig lei av det sporet helsedebatten har satt seg fast i, og jeg har lyst til å gjøre noe med det! Forbedring er i ALLES interesse, flere tabloide «heksejakt» og «offer/heltinne-historier» har så inmari lite for seg. Jeg synes vi skal fortsette å jobbe for å finne konstruktive kanaler for å prate om negative erfaringer. Det er lite konstruktivt å diskutere det som er feil i det vide og det brede, spørsmålet er, hvordan kan vi samarbeide for forbedring?

Kan vi prate om det?

Jeg får stadig kontakt med pasienter som har hatt negative opplevelser i Helsevesenet, fra små tabber som bare er litt pussige, til alvorlige hendelser som har forandret livene deres for alltid. Mange formidler at de negative erfaringene i fortiden har blitt et hinder for vellykket behandling senere. Som prosjektleder har jeg blitt skolert til å prate om ting som går galt på en konstruktiv måte, men hvordan fungerer dette i helsevesenet?
Hvis du selv hadde vært utsatt for en alvorlig sykehustabbe, hvordan ville du helst at dette skulle håndteres?

Kreative hjelpemidler…?

Raskt skal det gå. Bra/dårlig, frisk/syk – liker/liker ikke… I disse facebook-tider er det mange som har vent seg til umiddelbar respons, kanskje vi skal videreføre praksisen til venteværelset, legekontoret og NAV-kontoret?

Sosiale medier som verktøy for helsevesenet?

Tanken at bruk av sosiale medier kan bidra til økt forståelse mellom brukere og helsearbeidere og derved minske «oss og dem» polariseringen er veldig interessant og bør utforskes videre. Som pasient har jeg følgende råd til institusjoner og organisasjoner i Helsevesenet om hvordan å bruke sosiale medier: Delta og del!