Kategoriarkiv: Stopp Smerten

Smertelig nedprioritert

I midten av oktober var 4.000 av Europas fremste spesialister, forskere og helsepersonell samlet i Firenze for den årlige europeiske smertekongressen i regi av The European Pain Federation, EFIC®.  Den mest oppsiktsvekkende studien som ble presentert på kongressen var APPEAL studien, som har kartlagt hva slags utdanning europeiske medisinstudenter får innen smertebehandling. Undersøkelsen er den […]

Hva skjer med Sykt Aktiv?

Vi har fått penger til et toårig prosjekt for å hjelpe flere langtidssyke å ha et aktivt liv til tross for kroniske helseplager, og kommer til å gjennomføre en serie med arrangement og samtidig utvikle et kursopplegg på Reuma Sol i Spania. Som innleid prosjektleder i tett samarbeide med interessepolitisk avdeling på NRF er jeg ansvarlig for å planlegge, organisere, gjennomføre, evaluere og rapportere hele prosjektet. Det er kjempegøy!!!!

Europeisk Smertesymposium

De siste ti dagene har jeg deltatt på to veldig interessante samlinger som research til Smerteprosjektet. Sammen med overleger, helsearbeidere og pasientaktivister fra hele Europa har jeg diskutert smerte både på individnivå og i samfunnsøkonomisk perspektiv. Men det var ikke uten egen kostnad, så nå er jeg relativt horisontal. Her er en liten update fra sykesenga.

Søkes: Kroniske smertepasienter

Kan du tenke deg være med å bidra til økt forståelse og bedre behandling for smertepasienter i Norge?
Bedre behandling for kronisk smerte er en av mine hjertesaker. I Norge har vi et merkelig vakum på dette området, utdatert kunnskap, dårlig behandlingstilbud og lange ventetider for å få hjelp, gjør at svært mange smertetilfeller blir mye mer langvarige og alvorlige enn de hadde behøvd å være. Dette er en tragedie for dem det gjelder, og en stor samfunnsøkonomisk belastning.