Stikkordarkiv: langvarig syk

Pasienterfaring i møte med helsevesenet – Film

Det er mange som har etterspurt foredragene mine, og det er jo hyggelig! Her er en film av det nyeste foredraget mitt, fra Rådet for Muskel-skjeletthelses årlige konferanse på Helsedirektoratet 30 mai. Salen var full av fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter, brukere, og en og annen byråkrat.

Sykdom og selvfølelse – del 1

Det er fullstendig forbløffende at det store antallet uføretrygdede i Norge ikke sees mer i sammenheng med «bemötandet» i helse- og trygdevesenet. Hva hadde skjedd hvis alt politikerpratet om «brukerstyrte helsetjenester» faktisk ble omsatt i praksis og vi langtidssyke fikk delta aktivt i vår egen behandling istedet for å tilbringe årevis som uvelkomne kasteballer mellom frustrerte fastleger og småsure spesialister?

Horisontal Læring

Idag holdt jeg ett innlegg på et seminar organisert av FFO og Kunnskapsdepartementet, på temaet: «Hva er hovedutfordringene for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom innen høyere utdanning i dag?» Tilstede var 40 representanter for ulike høyskoler, universiteter og læresteder og det var ett spekket program.

Pasientifiseringsprosessen

Dette blogginnlegget er en kronikk jeg skrev som ble publisert i Klassekampen 21 November. «Som kronisk syk og profesjonell pasient (også kjent som «ung ufør») har jeg sett en del av hvordan dette systemet fungerer på innsiden og har lyst til å dele disse erfaringene med dere. Jeg kaller det pasientifiseringsprosessen.»