Stikkordarkiv: nakkeskade

Når helseparadigmer faller

Hvorfor blir noen pasienter så sinte når man diskuterer sammenhengen mellom kropp og sinn? I det litt større bildet er denne diskusjonen del av en historisk omveltning, kanskje sågar et medisinsk paradigmeskifte, som kommer til å forandre hvordan vi ser på helse og sykdom i vår del av verden. Ingen omveltning skjer uten strid, og i møtet mellom det biomedisinske og det biopsykososiale paradigmet er det mange enkeltskjebner som påvirkes.