Stikkordarkiv: pasientsikkerhet

Åpenhetskultur og kvalitetssatsning #ftw!

I går traff jeg Helse- og Omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for første gang i «real life», og jeg ble virkelig inspirert og optimistisk etter å ha hørt hennes visjoner og målrettede innsats med kvalitetssatsingen og pasientsikkerhetsarbeidet i helsevesenet. Ikke minst fordi visjonene allerede blir omsatt i praksis, og har ført til meget håndfaste resultater!
Tragiske historier selger aviser – og av en eller annen grunn så blir de fleste historier gjort om til stereotyper når de møter media… Jeg begynner faktisk å bli skikkelig lei av det sporet helsedebatten har satt seg fast i, og jeg har lyst til å gjøre noe med det! Forbedring er i ALLES interesse, flere tabloide «heksejakt» og «offer/heltinne-historier» har så inmari lite for seg. Jeg synes vi skal fortsette å jobbe for å finne konstruktive kanaler for å prate om negative erfaringer. Det er lite konstruktivt å diskutere det som er feil i det vide og det brede, spørsmålet er, hvordan kan vi samarbeide for forbedring?

Kan vi prate om det?

Jeg får stadig kontakt med pasienter som har hatt negative opplevelser i Helsevesenet, fra små tabber som bare er litt pussige, til alvorlige hendelser som har forandret livene deres for alltid. Mange formidler at de negative erfaringene i fortiden har blitt et hinder for vellykket behandling senere. Som prosjektleder har jeg blitt skolert til å prate om ting som går galt på en konstruktiv måte, men hvordan fungerer dette i helsevesenet?
Hvis du selv hadde vært utsatt for en alvorlig sykehustabbe, hvordan ville du helst at dette skulle håndteres?