Stikkordarkiv: Tor Iversen

Veivalg for nordiske helsetjenester

Helseutgiftene øker som andel av BNP i alle de nordiske landene og dette leder til mye debatt om ressursbruk og prioritering. En ny rapport sammenlikner hvordan de nordiske landene forholder seg til utfordringene med stigende kostnader for helse- og omsorgstjenester. Rapporten foreslår helseskatt og høyere egenandel for lite effektive behandlingsformer som mulige framtidsmodeller.