Helse og sikkerhet på jobben

Som arbeidsgiver må du beskytte helsen og sikkerheten til dine ansatte i alle ledd av deres arbeid. Dette betyr at du må vurdere alle risikoer som ansatte kan bli utsatt for og ta forebyggende og beskyttende tiltak. Du må for eksempel sørge for at hver arbeider har mottatt helse- og sikkerhetsinformasjon og opplæring.

Noen ganger kan det hende du må ta ytterligere tiltak, for eksempel for å forhindre farlige situasjoner og organisere kurs om førstehjelp, brannslukking og evakuering av arbeidere. Du bør også utpeke minst én spesialutdannet medarbeider for å sikre at disse tiltakene overholdes.

Risikovurdering

Det er ingen europeiske regler som beskriver nøyaktig hvordan risikovurderinger skal gjennomføres. I noen land kan nasjonale regler imidlertid inneholde mer detaljerte krav til innhold og form for risikovurderinger. Når du utfører en risikovurdering, må du fullføre følgende trinn:

  • samle relevant informasjon
  • identifisere mulige farer
  • vurdere risikoen som er forbundet med disse farene: estimer for eksempel sannsynligheten og alvorlighetsgraden av konsekvensene og ta en beslutning om toleransen for risikoen
  • planlegge tiltak for å eliminere eller redusere risikoen
  • dokumentere risikovurderingen